MINDFULNESS MEDITATION

tilbage

 

En effektiv metode til at håndtere travlhed - stress - angst og depressioner.

Mindfulness meditation er en træning i at være bevidst opmærksom, en træning i at være åben for det vi sanser fra øjeblik til øjeblik uden at bedømme, fortolke, forvente og kritisere.

I Mindfulness meditation trænes bevidsthed om tankeprocesserne mens de foregår. Vi øver os i at iagttage tankerne.

Du trænes i at registrere kroppens signaler uden at vurdere og bedømme dem. At lytte til kroppen ses som vejen til nærvær.

Du trænes i at acceptere dig selv, sådan som du er lige nu, i at være tålmodig og mild overfor dig selv.

Der afholdes kurser forår og efterår - forhør nærmere om tidspunkt.

 

MINDFULNESS TERAPIGRUPPER

For dig med lettere depressioner, smertetilstande og angstsymptomer.

Kurserne er målrettet den enkelte klients personlige problematikker og forløber over
8 gange.

Forhør nærmere om næste startdato.

 

PARTERAPI
Parforholdets kvalitet afhænger af, hvordan parterne kender og rummer hinanden.

Parterne påvirker hele tiden hinanden:

  • positivt med støtte og omsorg.
  • negativt med kritik og blokeringer.
  • neutralt når parterne begynder at bruge samme ord og optager hinandens vaner.

I parterapi arbejder parret med at nå frem til indsigt i hinandens verden og at opleve, hvordan det føles at få lov til at tale ud og blive anerkendt og hørt. Parterne arbejder med at udtrykke deres behov uden at anvende kritik og devaluering af den anden.

Målet i parterapi er tryghed, en dybere forbundethed med hinanden og et lidenskabeligt forhold.

 

KOGNITIV TERAPI

En effektiv terapiform for dig der oplever:

  • stress
  • angst
  • depression
  • skilsmisse
  • mobning
  • andre livskriser.

I terapien arbejder klienten med nye muligheder for mestring af den aktuelle livssituation.

 

UDDANNELSE

2009              Kursus i Mindfulness for behandlere - Kognitivgruppen Århus.
2006 - 2009  2-årig uddannelse i Kognitiv Terapi - Voksenområdet.
                      Uddannelsen godkendt af Dansk Psykologforening.
2004              Optaget i Psykoterapeutforeningen MPF
1999-2003    4-årig uddannelse til Gestaltterapeut

Basisuddannelse: Dyrlæge, har arbejdet i Fødevarestyrelsen og egen praksis.